Thành Tựu Đạt Được

2021

Đạt giải thưởng Một trong 15 Doanh nghiệp và 15 doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Ninh Thuận

2021

Đạt chứng nhận an toàn dịch bệnh

2020

Công ty đã đạt chứng nhận IOS