Hiển thị tất cả 4 kết quả

Mú Trân Châu giống

Giá liên hệ
Được sản xuất với qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Cá giống Biển Xanh ĐẶC ĐIỂM DIỄN GIẢI Tên gọi Cá mú trân châu, cá mú lai, cá song lai Vùng nuôi lợ, mặn Hình thức nuôi Lồng, ao Tiêu chuẩn cá mú trân châu chất lượng Bóng, sáng,...

Cá bớp giống

Giá liên hệ
Được sản xuất với qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Cá giống Biển Xanh Đặc điểm diễn giải Tên gọi cá bớp, cá giò Vùng nuôi Lợ, mặn ( trên 20%0) Hình thức nuôi Lồng, ao gần biển, nhu cầu oxy cao Tiêu chuẩn cá bớp chất...

Cá chẽm giống

Giá liên hệ
Được sản xuất với qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Cá giống Biển Xanh Đặc điểm Diễn giải Tên gọi Chẽm, Mè Kẽm, Vược, tặc Vùng nuôi Ngọt, lợ, mặn Hình thức nuôi Lồng, ao Tiêu chuẩn cá chẽm giống chất lượng Bóng, sáng, đều, khỏe Kích cở cá giống...

Cá chim vây vàng

Giá liên hệ
Được sản xuất với qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Cá giống Biển Xanh Đặc điểm Diễn giải Tên gọi Cá chim vây vàng giống Vùng nuôi lợ, mặn (10-35%o) Hình thức nuôi Lồng, ao đất Tiêu chuẩn cá chim vây vàng giống Bóng, sáng, đều, khỏe Kích cở...