Hiển thị tất cả 2 kết quả

Lươn size 500 con/kg

Giá liên hệ
Được sản xuất theo qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Lươn Tây Đô

Lươn size 300 con/kg

Giá liên hệ
Được sản xuất theo qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Lươn Tây Đô