Hiển thị tất cả 9 kết quả

Sú gia hóa Hawaii+ 2 Giai đoạn

Giá liên hệ
Sú gia hóa Hawaii+ 2 giai đoạn: Giống lớn đều đẹp, Nhanh lớn, sạch bệnh, đều cỡ,... Do nguồn tôm bố mẹ của tôm sú gia hóa Hawaii+ được chọn lọc từ nguồn SPF (sạch bệnh đặc trưng) tốt nhất trên thị trường và được lai tạo chọn lọc qua nhiều đời mang lại cho tôm những đặc tính tốt nhất.  

Sú gia hóa Hawaii+

Giá liên hệ
Sú gia hóa Hawaii+: Giống lớn đều đẹp, Nhanh lớn, sạch bệnh, đều cỡ,… Do nguồn tôm bố mẹ của tôm sú gia hóa Hawaii+ được chọn lọc từ nguồn SPF (sạch bệnh đặc trưng) tốt nhất trên thị trường và được lai tạo chọn lọc qua nhiều đời mang lại cho tôm những đặc tính tốt nhất.  

Tôm thẻ Hawaii+

Giá liên hệ
Tôm Thẻ Hawaii+ với ưu điểm: Giống lớn đều đẹp, được sản xuất từ dòng tôm bố mẹ được chọn lọc đặc biệt cho nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm ao lót bạt đáy nhằm đáp ứng xu hướng phát triển.  

Mú Trân Châu giống

Giá liên hệ
Được sản xuất với qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Cá giống Biển Xanh ĐẶC ĐIỂM DIỄN GIẢI Tên gọi Cá mú trân châu, cá mú lai, cá song lai Vùng nuôi lợ, mặn Hình thức nuôi Lồng, ao Tiêu chuẩn cá mú trân châu chất lượng Bóng, sáng,...

Cá bớp giống

Giá liên hệ
Được sản xuất với qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Cá giống Biển Xanh Đặc điểm diễn giải Tên gọi cá bớp, cá giò Vùng nuôi Lợ, mặn ( trên 20%0) Hình thức nuôi Lồng, ao gần biển, nhu cầu oxy cao Tiêu chuẩn cá bớp chất...

Cá chẽm giống

Giá liên hệ
Được sản xuất với qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Cá giống Biển Xanh Đặc điểm Diễn giải Tên gọi Chẽm, Mè Kẽm, Vược, tặc Vùng nuôi Ngọt, lợ, mặn Hình thức nuôi Lồng, ao Tiêu chuẩn cá chẽm giống chất lượng Bóng, sáng, đều, khỏe Kích cở cá giống...

Cá chim vây vàng

Giá liên hệ
Được sản xuất với qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Cá giống Biển Xanh Đặc điểm Diễn giải Tên gọi Cá chim vây vàng giống Vùng nuôi lợ, mặn (10-35%o) Hình thức nuôi Lồng, ao đất Tiêu chuẩn cá chim vây vàng giống Bóng, sáng, đều, khỏe Kích cở...

Lươn size 500 con/kg

Giá liên hệ
Được sản xuất theo qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Lươn Tây Đô

Lươn size 300 con/kg

Giá liên hệ
Được sản xuất theo qui trình ương dưỡng nghiêm ngặt tại trại Lươn Tây Đô