Hiển thị tất cả 3 kết quả

Sú gia hóa Hawaii+ 2 Giai đoạn

Giá liên hệ
Sú gia hóa Hawaii+ 2 giai đoạn: Giống lớn đều đẹp, Nhanh lớn, sạch bệnh, đều cỡ,... Do nguồn tôm bố mẹ của tôm sú gia hóa Hawaii+ được chọn lọc từ nguồn SPF (sạch bệnh đặc trưng) tốt nhất trên thị trường và được lai tạo chọn lọc qua nhiều đời mang lại cho tôm những đặc tính tốt nhất.  

Sú gia hóa Hawaii+

Giá liên hệ
Sú gia hóa Hawaii+: Giống lớn đều đẹp, Nhanh lớn, sạch bệnh, đều cỡ,… Do nguồn tôm bố mẹ của tôm sú gia hóa Hawaii+ được chọn lọc từ nguồn SPF (sạch bệnh đặc trưng) tốt nhất trên thị trường và được lai tạo chọn lọc qua nhiều đời mang lại cho tôm những đặc tính tốt nhất.  

Tôm thẻ Hawaii+

Giá liên hệ
Tôm Thẻ Hawaii+ với ưu điểm: Giống lớn đều đẹp, được sản xuất từ dòng tôm bố mẹ được chọn lọc đặc biệt cho nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm ao lót bạt đáy nhằm đáp ứng xu hướng phát triển.