Hiển thị kết quả duy nhất

Sú gia hóa Hawaii+

Giá liên hệ
Sú gia hóa Hawaii+: Giống lớn đều đẹp, Nhanh lớn, sạch bệnh, đều cỡ,… Do nguồn tôm bố mẹ của tôm sú gia hóa Hawaii+ được chọn lọc từ nguồn SPF (sạch bệnh đặc trưng) tốt nhất trên thị trường và được lai tạo chọn lọc qua nhiều đời mang lại cho tôm những đặc tính tốt nhất.